Artrosebehandling

Artrose er en sykdom som rammer leddene, spesielt i knær, hofter, hender og ryggrad. Artrose fører til at brusken i leddet blir slitt ned og beinet forandres. Dette kan gi smerter, stivhet, hevelse og bevegelsesvansker. Risikoen for å få artrose øker med alderen, men også overvekt, tidligere skader og arv kan spille inn.

Utvikling av artrose

Artrose, også kjent som osteoartritt, er en kronisk degenerativ leddsykdom som påvirker leddbrusk og omkringliggende vev. Utviklingen av artrose er en kompleks prosess som involverer flere faktorer og skjer over tid.

Her er en detaljert forklaring på hvordan artrose utvikler seg og hvorfor det oppstår:
 1. Initial skade på leddbrusk:
  • Mikroskader: Små skader på brusk kan oppstå fra normal slitasje eller fra akutte skader som forstuing eller brudd.
  • Biomekanisk stress: Overbelastning av leddene, ofte forårsaket av overvekt, repetitiv bruk eller feil justering av leddene (som i tilfelle av dårlig holdning), kan føre til mikrotraumer i bruskvevet.
 2. Forandringer i bruskceller (kondrocytter):
  • Bruskdegenerasjon: Kondrocytter, cellene som vedlikeholder og reparerer brusk, kan begynne å fungere unormalt. Dette kan føre til en ubalanse mellom nedbrytning og reparasjon av brusk.
  • Inflammatoriske mediatorer: Skadde kondrocytter kan frigjøre inflammatoriske mediatorer som cytokiner og enzymer (f.eks. metalloproteinaser) som ytterligere bryter ned bruskmatriks.
 3. Brusktynning og tap:
  • Redusert brusktykkelse: Som resultat av økt nedbrytning og redusert syntese av brusk, begynner brusken å tynnes og miste sin glatte overflate, noe som fører til friksjon mellom knoklene.
  • Dannelse av fibrilleringer: Små sprekker og riller dannes i overflaten av brusk.
 4. Benforandringer:
  • Subkondral sklerose: Benet rett under brusken (subkondral ben) blir tykkere og tettere som respons på økt belastning uten tilstrekkelig demping fra brusk.
  • Osteofytter: Benet kan begynne å danne små utvekster (benpåleiringer) kalt osteofytter rundt leddkanten, som et forsøk på å stabilisere leddet.
 5. Synovial inflammasjon:
  • Synovitt: Inflammatoriske prosesser kan involvere synovialmembranen (leddhinnen), som kan bli tykkere og produsere mer leddvæske, noe som kan føre til hevelse og smerte.
 6. Progressiv tap av funksjon:
  • Redusert bevegelighet: Etter hvert som leddet blir mer skadet, reduseres dets bevegelighet og fleksibilitet.
  • Smerte: Smerte er ofte resultat av flere faktorer, inkludert betennelse, ben-mot-ben-kontakt, og muskelspenning rundt det påvirkede leddet.


Årsaker til artrose

Aldring:  Naturlig aldring fører til nedbrytning av bruskens struktur og funksjon over tid.

Genetiske faktorerFamiliehistorie med artrose kan øke risikoen for å utvikle sykdommen, da genetiske faktorer kan påvirke bruskens styrke og leddets form.

Overvekt: Overvekt øker belastningen på vektbærende ledd som knær og hofter, og bidrar til utvikling av artrose i disse leddene.

Tidligere skader:   Leddskader, inkludert brudd og alvorlige forstuinger, kan skade brusk og føre til tidlig artrose.

Overbelastning:  Langvarig belastning på leddene gjennom arbeid eller idrettsaktiviteter kan føre til artrose.

Feiljusteringer og biomekaniske avvik:  Feiljusteringer av ledd, som i tilfelle av kne- eller hoftedysplasi, kan forårsake unormal belastning på brusk.

Inflammatoriske tilstander:  Kroniske inflammatoriske tilstander som reumatoid artritt kan skade brusk og føre til sekundær artrose.


Oppsummering


Artrose utvikler seg som et resultat av en kompleks interaksjon mellom genetiske, biomekaniske, og inflammatoriske faktorer som fører til gradvis nedbrytning av leddbrusk og andre strukturer i leddet. Prosessen begynner ofte med små skader på brusk, som fører til unormal cellefunksjon og frigjøring av nedbrytende enzymer, og resulterer i tap av brusk, dannelse av osteofytter, og endringer i ben og leddhinne. Risikoen for å utvikle artrose øker med alder, overvekt, tidligere skader, og genetiske predisposisjoner.

Det finnes ingen kur for artrose, men det finnes behandling som kan lindre symptomene og bedre funksjonen. Behandlingen består av både ikke-medikamentelle og medikamentelle tiltak. De viktigste ikke-medikamentelle tiltakene er å være fysisk aktiv og å redusere vekten hvis man er overvektig. Trening kan styrke musklene rundt leddet, redusere smerten og øke bevegeligheten. Vektreduksjon kan minske belastningen på leddet og forsinke sykdomsprogresjonen.
Medikamentell behandling omfatter smertestillende og betennelsesdempende medisiner, som NSAIDs
(f.eks. ibuprofen, naproksen eller diklofenak). Disse kan tas som tabletter eller smøres på huden. I
noen tilfeller kan kortisoninjeksjoner eller PRP-behandling (platelet rich plasma) være aktuelt. PRP-
behandling innebærer at man injiserer eget blodplasma i leddet for å stimulere tilhelingen.
Artrose er en vanlig og plagsom sykdom, men det finnes mange måter å håndtere den på. Det er viktig å være informert om sykdommen og behandlingsmulighetene, og å ta del i beslutninger om egen helse.Kombinasjonsbehandling med PRP og Hyaluronsyre
Cellular Matrix er en injeksjonsbehandling som kombinerer PRP (platerikt plasma) med
hyaluronsyre i samme injeksjon. Det er en patentert og moderne regenerativ medisin som gir
pasienten stor smertereduksjon, mindre væskedannelse og økt livskvalitet ved mild til
moderat artrose

Hvordan virker hyaluronsyre?

Hyaluronsyre er effektivt i behandling av artrose på grunn av flere virkningsmekanismer som påvirker leddene positivt. Her er noen av de viktigste mekanismene:

Smøring
Hyaluronsyre fungerer som et smøremiddel i synovialvæsken, som finnes i leddene. Dette reduserer friksjonen mellom bruskflatene under bevegelse, noe som bidrar til å lindre smerter og forbedre leddfunksjonen.

Støtdemping
På grunn av sine viskoelastiske egenskaper, fungerer hyaluronsyre også som en støtdemper i leddet. Dette bidrar til å beskytte leddbrusken mot slitasje og skade ved å absorbere og fordele belastninger.

Anti-inflammatoriske egenskaper
Hyaluronsyre kan ha en anti-inflammatorisk effekt ved å modulere aktiviteten til inflammatoriske celler og molekyler i leddet. Dette kan redusere betennelse og smerte, som er typiske symptomer på artrose.

Bruskbeskyttelse
Hyaluronsyre kan bidra til å beskytte og bevare leddbrusken ved å hemme nedbrytningen av brusk og stimulere bruskcellenes (kondrocyttenes) aktivitet. Dette kan fremme reparasjon og vedlikehold av bruskvev.

Stimulerer endogen hyaluronsyreproduksjon
 Injeksjon av hyaluronsyre kan stimulere leddet til å øke sin egen produksjon av hyaluronsyre, noe som ytterligere kan forbedre smøring og støtdemping over tid.

Forbedring av synovialvæskens kvalitet
Injeksjon av hyaluronsyre kan forbedre viskositeten og elastisiteten til synovialvæsken, noe som forbedrer leddfunksjonen og reduserer smerte ved artrose.

Disse mekanismene kombinert gjør hyaluronsyre til en effektiv behandling for artrose, med potensial til å redusere smerte, forbedre leddmobilitet og beskytte leddstrukturer mot videre skade.

Artrose

Leddene som hyppigst er påvirket av artrose, er knærne, fingrene (midtledd, ytterledd og tommelens rotledd), stortåens grunnledd og hoftene. Kneartrose er mest vanlig og øker i omfang i befolkningen. Betegnelsen polyartrose brukes når flere ledd er affisert (vanligvis mer enn tre). Artrose i ryggsøylens ledd kalles spondylose og rammer særlig korsryggen og nakken.