Ortopedisk kirurgi

Ved Artrolab tilbyr vi et utvalg mindre ortopediske inngrep. Våre ortopediske kirurger har omfattende erfaring innen behandling av artrose, slitasjeskader og akutte skader. Ta kontakt for å høre om vi kan tilby deg hjelp.

Ortopedisk kirurgi er en gren av kirurgi som tar for seg skader og sykdommer i muskler og skjelett. En
ortoped behandler blant annet bruddskader, slitasjeskader, skader i sene- og muskelapparatet eller
svulster. Ortopedisk kirurgi omfatter også behandling av medfødte og ervervede deformiteter i
bevegelsesapparatet, som skoliose, leddgikt og dysplasi.
Ortopedisk kirurgi kan utføres poliklinisk, som dagkirurgi eller ved innleggelse på sykehus. Noen vanlige ortopediske operasjoner er proteseinnsetting i hofte, kne, skulder, albue eller ankel, artroskopi
(kikkhullsoperasjon) i ledd, fiksasjon av brudd med plater, skruer eller nagler, og korreksjon av
deformiteter.
Ortopedisk kirurgi er et stort og variert fagfelt som krever spesialisert kompetanse og erfaring. Målet
med ortopedisk kirurgi er å gjenopprette funksjon og lindre smerte hos pasienter med skader eller
sykdommer i muskler og skjelett.